Ettevõtte info

Viimsi Haldus OÜ

Viimsi Haldus OÜ on Eesti ettevõte, mis alustas kinnisvara haldustegevust 1999. aastal. Ettevõtte põhitegevusala on kinnisvara haldus- ja arendus Viimsi vallas.

Tegeleme valla kinnisvara haldamise, arendamise ja vabade ruumide rentimisega, et Viimsi valla haridus-, kultuuri- ja sporditöötajad saaksid keskenduda oma põhitegevusele. Keskendumine põhitegevusele annab võimaluse pühenduda kliendile ja talle pakutavatele teenustele, et lapsed saaks kvaliteetse hariduse. Samuti, et igal Viimsi elanikul oleks võimalik läbi liikumisharrastuste hoida korras oma tervis ja saada osa meie rikkalikust kultuurielust.

Hooldame ja haldame Viimsi vallale kuuluvaid haridus-, kultuuri- ja spordirajatisi ning opereerime Leppneeme- ja Kelnase sadamat.

Lisaks eelpooltoodule tegeleb Viimsi Haldus ka Viimsi Huvikeskuse koordineerimisega. Huvikeskuse tööks on rentida ruume Viimsi Halduse poolt hallatavas kinnisvaras huviringide, õpitubade ja ürituste korraldajatele, et tagada nendes tegevus.